Máy photocopy giá rẻ
Thương hiệu: Đang cập nhật..
Giới thiệu: Sau một thời gian dài tiếp xúc và sửa chữa , cho thuê máy photocopy Nhật Nam JSC xin gửi tới các bạn một số lỗi thường gặp của máy photocopy nhé

56. Ricoh MP5500 báo lỗi SC184( lỗi truyền tin CIS) bạn kiểm tra:
– Cụm CIS bị lỗi
– Đứt dây nối cụm CIS và ADF.
– Lỗi điện áp +5v ở nguồn cung cấp cho psu

– Lỗi IPU

57. Ricoh MP7500 báo lỗi SC 300( lỗi đầu ra của cao áp sạc) bạn kiểm tra:
– Lỗi của nguồn cao áp sạc
– Đứt dây nối cao áp sạc

-Tiếp xúc của cao áp sạc xấu.

58. Ricoh 1060 báo lỗi SC 303( Lỗi dò điện áp lưới sạc) bạn kiểm tra:
– Lỗi của nguồn cao áp sạc
– Đứt dây nối cao áp sạc

-Tiếp xúc của cụm cao áp sạc xấu.

GOOGLE CỔ MÁY TÌM KIẾM UY TÍN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY. LUÔN SÁT CÁNH CÙNG BẠN MỌI LÚC MỌI NƠI.
59. Power on và 03( Kiểm tra)

– 101 ấn start kiểm tra mô tơ chính, muốn dừng mô tơ chính thì ấn 151, tắt máy bật lại.

60. Power on và 03( kiểm tra)

– 102 ấn start kiểm tra mô tơ bơm mực, muốn dửng mô tơ bơm mực thì ấn 152, tắt máy rồi bật lại.

61. Power on và 03( kiểm tra)

-103 ấn start kiểm tra mô tơ laser ở 600dpi on, muốn dừng ấn 153 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

62. Power on và 03( kiểm tra)

– 108 ấn start kiểm tra mô tơ trục đồng bộ, muốn dừng ấn 158 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

63. Power on và 03( kiểm tra)
– 110 ấn start kiểm tra mô tơ duplex, muốn dừng ấn 160 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

64. Power on và 03( kiểm tra)

-118 ấn start kiểm tra diod laser, muốn dừng ấn 168 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

65. Power on và 03( kiểm tra)

– 120 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay cùng chiều, muốn dừng thì ấn 170 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

66. Power on và 03( kiểm tra)

– 121 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay đảo chiều, muốn dừng thì ấn 171 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

67. Power on và 03( kiểm tra)

– 122 ấn start kiểm tra mô tơ LCF, muốn dừng thì ấn 172 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

68. Power on và 03( kiểm tra)

– 201 ấn start kiểm tra clutch khay 1, muốn dừng thì ấn 251 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

69. Power on và 03( kiểm tra)

– 202 ấn start kiểm tra clutch khay 2, muốn dừng thì ấn 252 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

70. Power on và 03( kiểm tra)

– 204 ấn start kiểm tra clutch khay tay, muốn dừng thì ấn 254 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

71. Power on và 03( kiểm tra)

– 206 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 256 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

72. Power on và 03( kiểm tra)

– 208 ấn start kiểm tra mô tơ khay LCF, muốn dừng thì ấn 258 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

73. Power on và 03( kiểm tra)
– 209 ấn start kiểm tra clutch giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 259 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

74. Power on và 03( kiểm tra)

– 210 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 260 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

75. Power on và 03( kiểm tra)

– 217 ấn start kiểm tra quạt sấy, muốn dừng thì ấn 267 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

76. Power on và 03( kiểm tra)

– 218 ấn start kiểm tra bộ điếm số bản chụp đi lên, muốn dừng ấn 268 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

77. Power on và 03( kiểm tra)

– 222 ấn start kiểm tra clutch duplex, muốn dừng thì ấn 272 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

78. Power on và 03( kiểm tra)

– 225 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy, muốn dừng thì ấn 275 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

79. Power on và 03( kiểm tra)

– 226 ấn start kiểm tra clutch giấy trên, muốn dừng thì ấn 276 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

80. Power on và 03( kiểm tra)

– 228 ấn start kiểm tra clutch giấy dưới, muốn dừng thì ấn 278 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

81. Power on và 03( kiểm tra)

– 234 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay tay, muốn dừng thì ấn 284 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

82.Power on và 03( kiểm tra)

– 242 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 1, muốn dừng thì ấn 292 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

83. Power on và 03( kiểm tra)

– 243 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 2, muốn dừng thì ấn 293 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

83. Power on và 03( kiểm tra)

– 248 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ +DC, muốn dừng thì ấn 298 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

84. Power on và 03( kiểm tra)

– 249 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ – DC1, muốn dừng thì ấn 299 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

85. Power on và 03( kiểm tra)
– 252 ấn start kiểm tra điện áp sạc chính, muốn dừng thì ấn 302 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

86. Power on và 03( kiểm tra)

– 253 ấn start kiểm tra điện áp tách giấy, muốn dừng thì ấn 303 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

87. Power on và 03( kiểm tra)

– 261 ấn start kiểm tra mô tơ scan, muốn dừng thì ấn 311 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

88. e-Studio 850 báo lỗi c 550( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Giấy kẹt trên DF
-Sensor bị dơ/hư
– Mô tơ DF bị hư
-Board DF bị hư

89. e-Studio 520 báo lỗi c 570( lỗi giữa Mainboard và IPC) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– IPC board bị lỗi
– Đứt dây liên lạc.

90. e-Studio 555 báo lỗi c 590( lỗi giữa Mainboard và Bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– Bộ laser bị lỗi/ bị dơ

– Đứt dây dẫn tín hiệu

91. e-Studio 603 báo lỗi F07( lỗi giữa Board sys và Mainboard) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi

– Đứt dây dẫn tín hiệu.

92. e-Studio 723 báo lỗi F11( lỗi giữa board sys và board scan) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi

– Đứt dây dẫn tín hiệu.

93. e-Studio 520 báo lỗi c730, c820, c830, c840( lỗi sensor DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư

– Board DF bị lỗi

94. e-Studio 720 báo lỗi c850( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Mô tơ DF bị lỗi

– Board DF bị lỗi

95. e-Studio 452 báo lỗi c860( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư

– Board DF bị lỗi.

96. e-Studio 720 báo lỗi CA10, CA20, CA30, CA50, CA60, CA90, CAA, CAB, CAC, CAD, CE0, CE1, CE2, CE3( lỗi bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mô tơ Polygon
-Board nhỏ nằm phía trong bộ laser.
– Board xanh bị lỗi

– Board nguồn bị lỗi.

97. e-Studio 453 báo lỗi c 940( lỗi Mainboard) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi

-Rom mainboard bị lỗi.

98. e-Studio chạy khay cassette bình thường, khay tay rút vào 1 nữa vào trục regis không vào nữa bạn kiểm tra:
– Clutch khay tay bị lỗi
– Nhông truyền động
– Sensor bị dơ/ bị hư

– Trục regis bị lỗi

99. Ricoh 2060 báo lỗi SC 552( lỗi sấy) bạn kiểm tra:
– Thermistor bị lỗi
– Đèn sấy yếu
– Web dầu bị lỗi

100. Ricoh 2051 báo lỗi SC 300( lỗi sạc chính) bạn kiểm tra:
– Dây corona bị dơ/ bị lỗi
– Cây sạc chính bị lỗi
– Đế sạc bị lỗi
– Board sạc bị lỗi

101. Ricoh 2075 báo lỗi SC 670( lỗi khởi dộng) bạn kiểm tra:
– Bicu bị lỗi
– Controller bị lỗi

– Đứt dây dẫn tín hiệu

102. Ricoh 2060 báo lỗi SC 569( lỗi sấy) bạn kiểm tra:
– Nâng hạ rulo ép không đúng
– Mô tơ bị lỗi

– Sensor bị lỗi

103. 08-800 chọn 0 ấn enter ( xóa lỗi Service IQC)

104. 08-692( chỉnh lại màn hình)

105. Cách cài in 60 ngày miễn phí bạn làm như sau:
– Bước 1: vào 08-203 chọn 1 enter tắt máy bằng tay
– Bước 2: Power on và 09 rồi ấn start máy tự động tắt máy
– Bước 3: vào 08-673 chọn 60 ấn execution tắt máy bằng tay
– Bước 4: Khởi động lại máy tính và máy photo.


Báo giá bán & thuê máy photocopy